Písma
Titulná strana
predchádzajúce ďalej

Náuka
a zmluvy

Cirkvi Ježiša Krista
Svätých neskorších dní

obsahujúca zjavenia dané
Josephovi Smithovi, prorokovi,
s niektorými dodatkami jeho nasledovníkov
v predsedníctve Cirkvi

Vydala
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní

Salt Lake City, Utah, USA