Písma
Chronologické poradie obsahu
predchádzajúce ďalej

Chronologické poradie obsahu

Dátum

Miesto

Oddiely

1823

september

Manchester, New York

2

1828

júl

Harmony, Pensylvánia

3

1829

február

Harmony, Pensylvánia

4

marec

Harmony, Pensylvánia

5

apríl

Harmony, Pensylvánia

6, 7, 8, 9, 10

máj

Harmony, Pensylvánia

11, 12, 13*

jún

Fayette, New York

14, 15, 16, 17, 18

Leto

Manchester, New York

19

1830

Okres Wayne, New York

74

apríl

Fayette, New York

20*, 21

apríl

Manchester, New York

22, 23

júl

Harmony, Pensylvánia

24, 25, 26

august

Harmony, Pensylvánia

27

september

Fayette, New York

28, 29, 30, 31

október

Manchester, New York

32

október

Fayette, New York

33

november

Fayette, New York

34

december

Fayette, New York

35*, 36*, 37*

1831

január

Fayette, New York

38, 39, 40

február

Kirtland, Ohio

41, 42, 43, 44

marec

Kirtland, Ohio

45, 46, 47, 48

máj

Kirtland, Ohio

49, 50

máj

Thompson, Ohio

51

jún

Kirtland, Ohio

52, 53, 54, 55, 56

júl

Sion, kraj Jackson, Missouri

57

august

Sion, kraj Jackson, Missouri

58, 59

august

Independence, Missouri

60

august

rieka Missouri, Missouri

61

august

Chariton, Missouri

62

august

Kirtland, Ohio

63

september

Kirtland, Ohio

64

október

Hiram, Ohio

65, 66

november

Hiram, Ohio

1, 67, 68, 69, 70, 133

december

Hiram, Ohio

71

december

Kirtland, Ohio

72

1832

január

Hiram, Ohio

73

január

Amherst, Ohio

75

február

Hiram, Ohio

76

marec

Hiram, Ohio

77, 79, 80, 81

marec

Kirtland, Ohio

78

apríl

Independence, Missouri

82, 83

august

Hiram, Ohio

99

september

Kirtland, Ohio

84

november

Kirtland, Ohio

85

december

Kirtland, Ohio

86, 87*, 88

1833

február

Kirtland, Ohio

89

marec

Kirtland, Ohio

90, 91, 92

máj

Kirtland, Ohio

93

jún

Kirtland, Ohio

95, 96

august

Kirtland, Ohio

94, 97, 98

október

Perrysburg, New York

100

december

Kirtland, Ohio

101

1834

február

Kirtland, Ohio

102, 103

apríl

Kirtland, Ohio

104*

jún

rieka Fishing, Missouri

105

november

Kirtland, Ohio

106

1835

apríl

Kirtland, Ohio

107

august

Kirtland, Ohio

134

december

Kirtland, Ohio

108

1836

január

Kirtland, Ohio

137

marec

Kirtland, Ohio

109

apríl

Kirtland, Ohio

110

august

Salem, Massachusetts

111

1837

júl

Kirtland, Ohio

112

1838

marec

Far West, Missouri

113*

apríl

Far West, Missouri

114, 115

máj

Spring Hill, kraj Daviess, Missouri

116

júl

Far West, Missouri

117, 118, 119, 120

1839

marec

žalár Liberty, kraj Clay, Missouri

121, 122, 123

1841

január

Nauvoo, Illinois

124

marec

Nauvoo, Illinois

125

júl

Nauvoo, Illinois

126

1842

september

Nauvoo, Illinois

127, 128

1843

február

Nauvoo, Illinois

129

apríl

Ramus, Illinois

130

máj

Ramus, Illinois

131

júl

Nauvoo, Illinois

132

1844

jún

Nauvoo, Illinois

135

1847

január

Winter Quarters (teraz v štáte Nebraska)

136

1890

október

Salt Lake City, Utah

Oficiálne prehlásenie 1

1918

október

Salt Lake City, Utah

138

1978

jún

Salt Lake City, Utah

Oficiálne prehlásenie 2

  • V označenom mieste alebo neďaleko.