Chronologické poradie obsahu
  Footnotes
  Theme

  Chronologické poradie obsahu

  Dátum

  Miesto

  Oddiely

  1823

  september

  Manchester, New York

  2

  1828

  júl

  Harmony, Pensylvánia

  3

  1829

  február

  Harmony, Pensylvánia

  4

  marec

  Harmony, Pensylvánia

  5

  apríl

  Harmony, Pensylvánia

  6, 7, 8, 9, 10

  máj

  Harmony, Pensylvánia

  11, 12, 13*

  jún

  Fayette, New York

  14, 15, 16, 17, 18

  Leto

  Manchester, New York

  19

  1830

  Okres Wayne, New York

  74

  apríl

  Fayette, New York

  20*, 21

  apríl

  Manchester, New York

  22, 23

  júl

  Harmony, Pensylvánia

  24, 25, 26

  august

  Harmony, Pensylvánia

  27

  september

  Fayette, New York

  28, 29, 30, 31

  október

  Manchester, New York

  32

  október

  Fayette, New York

  33

  november

  Fayette, New York

  34

  december

  Fayette, New York

  35*, 36*, 37*

  1831

  január

  Fayette, New York

  38, 39, 40

  február

  Kirtland, Ohio

  41, 42, 43, 44

  marec

  Kirtland, Ohio

  45, 46, 47, 48

  máj

  Kirtland, Ohio

  49, 50

  máj

  Thompson, Ohio

  51

  jún

  Kirtland, Ohio

  52, 53, 54, 55, 56

  júl

  Sion, kraj Jackson, Missouri

  57

  august

  Sion, kraj Jackson, Missouri

  58, 59

  august

  Independence, Missouri

  60

  august

  rieka Missouri, Missouri

  61

  august

  Chariton, Missouri

  62

  august

  Kirtland, Ohio

  63

  september

  Kirtland, Ohio

  64

  október

  Hiram, Ohio

  65, 66

  november

  Hiram, Ohio

  1, 67, 68, 69, 70, 133

  december

  Hiram, Ohio

  71

  december

  Kirtland, Ohio

  72

  1832

  január

  Hiram, Ohio

  73

  január

  Amherst, Ohio

  75

  február

  Hiram, Ohio

  76

  marec

  Hiram, Ohio

  77, 79, 80, 81

  marec

  Kirtland, Ohio

  78

  apríl

  Independence, Missouri

  82, 83

  august

  Hiram, Ohio

  99

  september

  Kirtland, Ohio

  84

  november

  Kirtland, Ohio

  85

  december

  Kirtland, Ohio

  86, 87*, 88

  1833

  február

  Kirtland, Ohio

  89

  marec

  Kirtland, Ohio

  90, 91, 92

  máj

  Kirtland, Ohio

  93

  jún

  Kirtland, Ohio

  95, 96

  august

  Kirtland, Ohio

  94, 97, 98

  október

  Perrysburg, New York

  100

  december

  Kirtland, Ohio

  101

  1834

  február

  Kirtland, Ohio

  102, 103

  apríl

  Kirtland, Ohio

  104*

  jún

  rieka Fishing, Missouri

  105

  november

  Kirtland, Ohio

  106

  1835

  apríl

  Kirtland, Ohio

  107

  august

  Kirtland, Ohio

  134

  december

  Kirtland, Ohio

  108

  1836

  január

  Kirtland, Ohio

  137

  marec

  Kirtland, Ohio

  109

  apríl

  Kirtland, Ohio

  110

  august

  Salem, Massachusetts

  111

  1837

  júl

  Kirtland, Ohio

  112

  1838

  marec

  Far West, Missouri

  113*

  apríl

  Far West, Missouri

  114, 115

  máj

  Spring Hill, kraj Daviess, Missouri

  116

  júl

  Far West, Missouri

  117, 118, 119, 120

  1839

  marec

  žalár Liberty, kraj Clay, Missouri

  121, 122, 123

  1841

  január

  Nauvoo, Illinois

  124

  marec

  Nauvoo, Illinois

  125

  júl

  Nauvoo, Illinois

  126

  1842

  september

  Nauvoo, Illinois

  127, 128

  1843

  február

  Nauvoo, Illinois

  129

  apríl

  Ramus, Illinois

  130

  máj

  Ramus, Illinois

  131

  júl

  Nauvoo, Illinois

  132

  1844

  jún

  Nauvoo, Illinois

  135

  1847

  január

  Winter Quarters (teraz v štáte Nebraska)

  136

  1890

  október

  Salt Lake City, Utah

  Oficiálne prehlásenie 1

  1918

  október

  Salt Lake City, Utah

  138

  1978

  jún

  Salt Lake City, Utah

  Oficiálne prehlásenie 2