Muzika
Už pranašą, Dieve, Tau dėkojam

13

Už pranašą, Dieve, Tau dėkojam

Gyvai

1. Už pranašą, Dieve, Tau dėkojam,

kurs veda kelionėj tiesos.

Evangelijos žodis išmintingas

mūs protams suteiks daug šviesos.

Dėkojame Tau už palaimas,

siųstas mums visiems iš dangaus.

Iš meilės paklūstame Tau mes

ir noriai tarnaujame Tau.

2. O kai audros virš mūsų susitelkia

ir grasina ramybę sugriaut,

su šviesiausia viltim į dangų žvelgiam

ir globos Dievo norim sulaukt.

Gerumą jau Viešpaties žinom,

ir vykdom Jo valią šventai;

kurie prieš Sionę kovoja,

tie sulauks Jo rūstybės už tai.

3. Jo gerumą, malonę apdainuosim,

skelbsim šlovę dienoj ir nakčia.

Iš bėdų ir mirties išsivaduosim

Evangelijos žodžių tiesa.

Dori, atsidavę Jo žmonės

tobulės ir bus viena su Juo;

kurie Dievo žodį atstūmė,

niekada nepatirs laimės tos.

Žodžiai: William Fowler, 1830–1865.

Muzika: Caroline Sheridan Norton, 1808–apie 1877.

Doktrinos ir Sandorų 21:1–5

Mozijo 2:41