Muzika
Aukojam Tau tik tai, ką gavom iš Tavęs

121

Aukojam Tau tik tai, ką gavom iš Tavęs

Dėkingai

1. Aukojam Tau tik tai,

ką gavom iš Tavęs,

nes patikėjai laikinai

mums viską į rankas.

2. Tas dovanas dosnias

kaip prievaizdai tikri

kasdieną gausinsim Dvasią,

Tau – vaisiai mūs pirmi.

3. Padėti prislėgtam,

pagelbėt, kam sunku,

paguodą teikti vienišam –

tai darbas mūs visų.

4. Mes tikime karštai

Tavu šventu žodžiu.

Tau, Viešpatie, visi darbai,

troškimai mūs širdžių.

Žodžiai: William Walsham How, 1823–1897.

Muzika: kompozitorius nežinomas; aranžavo Lowell Mason, 1792–1872, ir George J. Webb, 1803–1887.

Patarlių 3:9

Mato 25:34–40