Muzika
Jis gyvas, Išpirkėjas mūs!

68

Jis gyvas, Išpirkėjas mūs!

Ramiai

1. Jis gyvas, Išpirkėjas mūs!

Užlieja ši žinia džiaugsmu.

Nors buvo miręs, gyvas Jis,

manasis amžinas Vedlys.

Gyvas Jis, kad laimintų mane,

kad užtartų dangiškam teisme.

Jis gyvas! Peno man suteiks,

kai mano sielai jo pireiks.

2. Jis gyvas, kad nevargčiau aš.

Ranka globojanti Jo ves.

Jis gyvas! Jis stiprybės teiks,

paguosti kančiose ateis.

Gyvas Jis! Ir baimę Jis nugins,

ir ašaras man nudžiovins,

Jis gyvas, Jis malonių duos,

ramybės žemiškuos varguos.

3. Jis gyvas! Draugas malonus;

lig galo su manim Jis bus.

Jis gyvas! Aš giedosiu Jam,

Karaliui, Kunigui manam.

Gyvas Jis, tad kelsiuosi ir aš,

nebaisi nuo šiol mirties tamsa.

Jis gyvas! Vietą man paruoš

ir saugiai nulydės lig jos.

4. Jis gyvas, Jam tebus Šlovė!

Jis gyvas – amžina versmė.

Užlieja ši žinia džaugsmu:

Jis gyvas, Išpirkėjas mūs!

Jis gyvas, Jam tebus šlovė;

Jis gyvas – amžina versmė.

Užlieja ši žinia džaugsmu:

Jis gyvas, Išpirkėjas mūs!

Žodžiai: Samuel Medley, 1738–1799. Įtraukta į pirmąjį PDŠ giesmyną, 1835.

Muzika: Lewis D. Edwards, 1858–1921.

Jobo 19:25

Psalmyno 104:33–34