Muzika
Viešpats – mano šviesa

39

Viešpats – mano šviesa

Ryžtingai

1. Tu mano šviesa, Tu nuolat šalia –

nėra ko bijot tamsiam kelyje.

Nuo nuodėmės gelbsti, juodos nevilties;

Dvasia tai apreiškė – žinau tai išties.

[Chorus]

Tu mano šviesa,

Tu džiaugsmas man ir daina;

dienoj, naktyje

vedi kasdieną mane.

2. Tu mano šviesa, nors šėltų audra,

tikėjimu regiu Tave danguje.

Tenai viešpatauji per amžius šlovėj,

tikrai nepaliksi supūti duobėj.

[Chorus]

Tu mano šviesa,

Tu džiaugsmas man ir daina;

dienoj, naktyje

vedi kasdieną mane.

3. Tu mano šviesa, stiprybė mana,

žinau, kad esi tvirta atrama.

Malone uždengsi silpnybės visas,

tikėjimas neš man palaimas gausias.

[Chorus]

Tu mano šviesa,

Tu džiaugsmas man ir daina;

dienoj, naktyje

vedi kasdieną mane.

4. Tu mano šviesa, esi visame,

nuo Tavo artumo nyksta tamsa.

Tave, Išpirkėjau, Karaliau, giriu,

gyvenimo geismę meilai Tau skiriu.

[Chorus]

Tu mano šviesa,

Tu džiaugsmas man ir daina;

dienoj, naktyje

vedi kasdieną mane.

Žodžiai: James Nicholson, 1828–1876.

Muzika: John R. Sweney, 1837–1899.

Psalmyno 27:1

Izaijo 12:2