Muzika
Šią džiaugsmingą šventą dieną

28

Šią džiaugsmingą šventą dieną

Džiaugsmingai

1. Šią džiaugsmingą šventą dieną,

Dieve, garbinam Tave;

susirinkom čia kaip vienas

garsiai sklebt Tavas šloves!

[Chorus]

Aleliuja, aleliuja,

degam pasišventimu –

bus išaukštintas Kūrėjas,

Viešpats ir Karalius mūs!

2. O, atverk Sionės versmę,

te palaimos plūs upe

tiems, kas kilniai Tau tarnauja

Evangelijos lauke.

[Chorus]

Aleliuja, aleliuja,

degam pasišventimu –

bus išaukštintas Kūrėjas,

Viešpats ir Karalius mūs!

3. Dirbsim Tavo karalystėj

taip, kaip mokė pranašai –

surinkti į Tavo šeimą

būsim pažado vaikai.

[Chorus]

Aleliuja, aleliuja,

degam pasišventimu –

bus išaukštintas Kūrėjas,

Viešpats ir Karalius mūs!

Žodžiai ir muzika: Leroy J. Robertson, 1896–1971. © 1980 IRI

Psalmyno 47:6–7

Almos 26:8, 16