Muzika
Brangios Ganytojo širdžiai

124

Brangios Ganytojo širdžiai

Ramiai

1. Brangios Ganytojo širdžiai

avys mielos Jo bandos.

Auksas, sidabras ir turtai

Jam nė vienos neatstos.

Brangios Ganytojo širdžiai

tos, kur nuklydo, taip pat.

Eina per kalnus ir jūras

Jis jas namo parsivest.

[Chorus]

Tyruose bastos sušalę,

alkanos ir be jėgų;

joms į pagalbą Jis skuba,

neša namo ant pečių.

2. Brangūs Ganytojo širdžiai

ir avinėliai jauni.

Brenda sušalę, išalkę,

be apsaugos pasmerkti.

Geras Ganytojas ieško

tyruos paklydusių jų,

savo krauju juos išpirkęs,

neša namo ant pečių.

[Chorus]

Tyruose bastos sušalę,

alkanos ir be jėgų;

joms į pagalbą Jis skuba,

neša namo ant pečių.

3. Brangios Ganytojo širdžiai

avys, kur laikos bandos,

bet jeigu jos ir nuklystų,

Jis nepaliks niekados.

Tik paklausyk, Jis mus šaukia,

kviečia tarnaut nuolankiai:

„Eikit, suraskit, parveskit

tas, kur nuklydo paikai.“

[Chorus]

Tyruose bastos sušalę,

alkanos ir be jėgų;

joms į pagalbą Jis skuba,

neša namo ant pečių.

4. Puikios juk Tavo ganyklos,

gyvas juk Tavo vanduo;

Viešpatie, noriai padėsim

jas sugrąžinti namo.

Tavo ganytojai būsim,

mokyk mylėti, kaip Tu;

eisim į tyrus parvesti

širdžiai brangių tų avių.

[Chorus]

Tyruose bastos sušalę,

alkanos ir be jėgų;

joms į pagalbą skubėsim,

nešim namo ant pečių.

Žodžiai: Mary B. Wingate, 1845–1933.

Muzika: William J. Kirkpatrick, 1838–1921.

Luko 15:4–7

1 Petro 5:2–4