Muzika
Ganyklą Viešpats man parengs

53

Ganyklą Viešpats man parengs

Mąsliai

1. Ganyklą Viešpats man parengs

ir rūpesčiu apgaubs Piemens.

Apvaizda Jo maitins mane

ir saugos akimi budria;

dienos darbuos visur lydės,

tamsiausią naktį Jis šalia budės.

2. Kai dykumos kaitroj dūstu,

kalnuos nuo troškulio alpstu,

į klonių žalumas vešlias

mane klajūną Jis nuves,

kur tylūs upių vandenai

gaivios gamtos globoj tekės ramiai.

Žodžiai: Joseph Addison, 1672–1719.

Muzika: Dmitri Bortniansky, 1751–1825.

Psalmyno 23

Izaijo 40:11