Muzika
Regėjau, skrido žemės link

8

Regėjau, skrido žemės link

Energingai

1. Regėjau: skrenda žemės link

štai angelas šviesus

didinga dangiška žinia

pasveikinti visus.

Tiesos džiaugsminga

jo žinia – tai Evangelija.

Paverčia ji abejones

palaima amžina.

2. Galingai šaukia ir plačiai,

sukluskit, tautos, jūs,

pradžiukit, žemės pakraščiai,

arti jau Viešpats mūs!

Klausykit balso

Jo visi valdovai, valdiniai:

Karaliui būkite

visi draugai ir mokiniai!

3. Sukūrė dangų, žemę Jis

ir vandenis plačius.

Artėja teismas Jo,

kuris teisingas, tikras bus.

Tad garbink Dievą,

o žmogau, šventuoju Jo vardu –

tai skelbė angelas

dangaus lig žemės pakraščių.

Žodžiai: autorius nežinomas, apie 1840.

Muzika: anglų liaudies melodija, aranžavo Ralph Vaughan Williams, 1872–1958. Natos perspausdintos iš English Hymnbook gavus Oxford University Press leidimą. Be raštiško autorinių teisių savininko leidimo šią giesmę kopijuoti draudžiama.

Apreiškimas Jonui 14:6–7

Doktrinos ir Sandorų 133:36–39, 52–53