Muzika
O ateikite visi pas pranašą

12

O ateikite visi pas pranašą

Džiugiai

1. O ateikite visi pas pranašą

Dievo žodžio paklausyt,

džiaugtis gyvu šiuo tiesos Keliu,

geismėmis tą džiaugsmą išsakyt.

Pranašai jau nuo pirmų dienų

kvietė eiti šiuo Keliu.

Dabar atsiųstas Dievo pranašas

vėl mus mokys Jo tiesų.

2. Ilgus amžius trukusi baisi tamsa

išsisklaidė nuo šviesos,

kai mūs Tėvas ir Jo Viengimis

pasirodė dėl maldos.

Nors pasaulis buvo klystkely

dėl klaidintojų darbų,

pagaliau šventieji rado jį –

tikrą kelią iš tiesų.

3. Ne į žmones jie savas viltis nukreips

ir galia jų nesikliaus.

Kaip žinia, visi, kas Jėzų Kristų neigs,

prakeikimą amžiams užsitrauks.

Tikintiesiems sako Viešpats tai:

,,Te manu žodžiu gyvens.

Stebuklingi juos lydės ženklai,

kol trimitas suskardens.“

4. Tad į širdį dėkis pranašų žodžius,

nes iš Dievo jie yra.

Jų laikykis iš visų jėgų,

kol ateis Didi diena.

Tada išgirsi Dievo balsą,

kad karalystei priklausai,

ir galėsi džiūgauti per amžius,

kad pranašų Jo paklausei.

Žodžiai: Joseph S. Murdock, 1822–1899. Ketvirtas posmas: Bruce R. McConkie, 1915–1985. © 1985 IRI

Muzika: Joseph J. Daynes, 1851–1920.

Džozefas Smitas–Istorija 1:14–17

Doktrinos ir Sandorų 21:4–7