Muzika
Ganytojas – Viešpats

52

Ganytojas – Viešpats

Ramiai

1. Ganytojas – Viešpats; man nieko netrūks.

Jo žalios ganyklos, ilsėsiuos saugus.

Jis veda mane prie šaltinių tykių,

suras, jei nuklysiu, ištrauks iš duobių,

suras, jei nuklysiu, ištrauks iš duobių.

2. Nors slėniu mirties pasiklydęs brendu,

tačiau nebijau, nes Ganytojas – Tu.

Žinau, kad apginsi savąja lazda,

ir nieks nepakenks man, nes būsi greta,

ir nieks nepakenks man, nes būsi greta.

3. Padengsi man stalą, kai maisto nėra,

patepsi ir galvą aliejum, mira...

Tavųjų palaimų taurė sklidina;

ak, ko dar norėti, širdis jau pilna,

ak, ko dar norėti, širdis jau pilna.

Žodžiai: James Montgomery, 1771–1854; sukurta pagal 23 Psalmę.

Muzika: Thomas Koschat, 1845–1914.

Psalmyno 23

Izaijo 26:3–4