Muzika
Dieve, siųski savo Dvasios

157

Dieve, siųski savo Dvasios

Karštai

1. Dieve, siųski savo Dvasios

ir palaiminki, meldžiu,

kad įkvėpčiau žmones eiti

Tavo dievišku keliu.

2. Draugą gelbėti padėki

ir išvesti iš tamsos,

su Šventa Dvasia atvesti

prie šlovingosios tiesos.

3. O, įkvėpki ir išmokyk

perduoti Tavus žodžius,

meile širdį man sušildyk

būt tokiu draugu, kaip Tu.

4. Dieve, suieškot padėki

Tavo brangias aveles,

mokyk gelbėti jų sielas

ir parvesti pas Tave.

Žodžiai ir muzika: Lorin F. Wheelwright, 1909–1987. © 1958; 1985 m. Lorin F. Wheelwright. Šią giesmę galima kopijuoti epizodiniam, nekomerciniam naudojimui bažnyčioje ar namuose.

Doktrinos ir Sandorų 43:15–16

Jono 21:15–17