Muzika
Liudijimas

69

Liudijimas

Mąsliai

1. Jei kas paliudija Dvasia

jo suvoktas tiesas,

tai pakelia mane arčiau,

o Tėve, prie Tavęs.

2. Žiniau, jog Tu esi danguj,

kad Kristus viešpataus,

kad pranašas mums kalba tai,

kas laimė bus žmogaus.

3. Štai rieda ašara šviesi,

nes Dvasią pajutau.

Mus keičianti šviesa esi –

gyvenk širdy, prašau.

4. Įgytas pažinimas man

išblaško net skausmus

palaimos dangiškos vaizdų

nenykstančiu džiaugsmu.

Žodžiai: Loren C. Dunn, 1930–2001. © 1985 IRI

Muzika: Michael Finlinson Moody, gim. 1941. © 1985 IRI

1 Korintiečiams 2:9–13

Almos 5:45–46