Muzika
Dievas rūpinas mumis

174

Dievas rūpinas mumis

Pagarbiai

1. Teka saulė pamažu,

aušta rytas – kaip gražu!

Tai man primena kasdien

Dievo meilę mums visiems.

2. Tėve žemės ir dangaus,

noriu padėkoti Tau:

Tavo meilė, išmintis –

tarsi saulė mūs širdims.

Žodžiai: Marie C. Turk. © 1951 IRI

Muzika: Willy Reske, 1897–1991. © 1951 IRI

Psalmyno 68:19

Psalmyno 36:7