Muzika
Išganytojau, mes prašom

91

Išganytojau, mes prašom

Nuolankiai

1. Išganytojau, mes prašom,

kad atsiųstum Dvasią Tu,

kai šį vandenį ir duoną

Tavo laiminsim vardu.

O, padėki, nepamiršti,

kad mirei Tu už mane,

kai kentėjai nukryžiuotas

Tu Kalvarijos kalne.

2. Mokyk meilės ir kantrybės,

atlaidumo mokyk mus.

Tepasiekia mūsų maldos

Tavo dangiškus namus.

O kai tapsime verti dėl

Tavo dieviškos aukos,

leiski, Viešpatie, gyvent vėl

spinduliuos Tavos šviesos.

Žodžiai: Mabel Jones Gabbott, 1910–2004. © 1948 IRI

Muzika: Rowland H. Prichard, 1811–1887.

2 Nefio 2:7

Doktrinos ir Sandorų 59:9