Muzika
Mūs Dievas – amžina uola

31

Mūs Dievas – amžina uola

Oriai

Mūs Dievas – amžina uola,

tvirtovė neįveikiama.

Varge pagalba Jis tikra –

širdis galinga ir gera.

Iš nuopuolio duobių

išgelbsti Jis visus.

Juk Jo galia didi –

sukūrė viską Jis,

ir amžių amžius tai valdys.

Žodžiai: Martin Luther, 1483–1546, pakeista.

Muzika: priskiriama Martin Luther.

2 Samuelio 22:2–3

Psalmyno 18:1–2