Muzika
Visa šlovė ir gyrius

26

Visa šlovė ir gyrius

Iškilmingai

1. Visa šlovė ir gyrius

Tau, Gelbėtojau mūs.

Giedojo Tau osanas

vaikai mielu balsu.

Karalius Izraelio

Tu, Dovydo sūnus,

palaimintas atėjęs

mūs Viešpaties vardu.

2. Štai angelų gausybė

Tau gieda ten aukštai,

o žemės mirtingieji

jiems pritaria karštai.

Kadaise tikintieji

Tau mojo šakomis,

o šiandien dovanojam

Tau meilę giesmėmis.

3. Apaštalai prieš kančią

giedojo Tau giesmes.

Dabar prieš Tavo sostą

giedosime ir mes.

Tu priėmei jų liaupses,

priimk ir himnus mūs,

nes giedame iš meilės,

Karaliau malonus.

Žodžiai: Theodulph of Orleans, apie 760–821.

Muzika: Melchoir Teschner, 1584–1635.

Psalmyno 148

Jono 12:12–13