Muzika
Pirmosios Kalėdos

118

Pirmosios Kalėdos

Džiaugsmingai

1. Pirmąsias Kalėdas dangaus angelai

paskelbė kukliems piemenėliams džiugiai.

Šie saugojo lauke prie Betliejaus avis.

Tai buvo šalta ir tamsiausia naktis.

[Chorus]

Kalėdos jau, Kalėdos jau!

Gimė karalius – džiaukis žmogau!

2. Pakėlę akis jie išvydo staiga

naują skaisčiąją žvaigždę Rytų danguje.

Pasklido po žemę šviesa nuostabi,

žėrėjo ji dieną, spindėjo nakty.

[Chorus]

Kalėdos jau, Kalėdos jau!

Gimė karalius – džiaukis žmogau!

Žodžiai ir muzika: anglų liaudies giesmė, apie XVII a.

Luko 2:8–20