Muzika
Dieve, šis darbas nuostabus (moterims)

183

Dieve, šis darbas nuostabus

moterims

Karštai

1. Dieve, šis darbas nuostabus

girti tavus šventus vardus,

skelbt meilę, tiesą nuo aušros

ligi pat vakaro žaros.

2. Poilsio štai šventa diena,

žemiškų rūpesčių nėra.

Te padėka manos širdies

kaip arfa Dovydo skambės!

3. Girsiuos aš Viešpaties darbais,

Jo gyvas žodis nesibaigs.

Meilė, malonė ir tiesa

šventa, šlovinga, amžina.

4. Šlovinsiu dar labiau Tave,

kai amžinybės namuose

aiškiai matysiu, kad esi

džiaugsmo pilnatvės spindesy.

5. Nuodėmės mano praeities

jau nevaldys daugiau širdies.

Priešą įveikus savyje

bus nebaisi jokia galia.

6. Tądien suprasiu, kad galiu

skrosti visus tiesos kelius.

Šviesios svajonės taps būtim,

amžino džiugesio šalim.

Žodžiai: Isaac Watts, 1674–1748.

Muzika: John J. McClellan, 1874–1925.

Psalmyno 92:1–5

Enoso 1:27