Muzika
Jėzau, Gelbėtojau, vesk

50

Jėzau, Gelbėtojau, vesk

Pamaldžiai

1. Jėzau, Gelbėtojau, vesk

per gyvenimo audras:

nežinios banga staigi

slepia uolą priešaky.

Tiesą gaunu iš Tavęs –

Jėzau, Gelbėtojau, vesk.

2. Kaip tėvai ramin vaikus,

taip ir audros Tau paklus;

bangai Tu gali prabilt:

„O nurimki, o nutilk.“

Maloningai Tu nuspręsk.

Jėzau, Gelbėtojau, vesk.

3. O kai būsiu jau krante,

ir toli paliks audra,

noriu prie Tavęs priglust

ir išgirst Tavus žodžius:

„Nebijok, vedu tave“, –

tai ramybė amžina.

Žodžiai: Edward Hopper, 1818–1888.

Muzika: John Edgar Gould, 1822–1875.

Morkaus 4:39–41

Psalmyno 48:14