Muzika
It geležies lazda

154

It geležies lazda

Drąsiai

1. Senovės Nefis sapnuose

regėjo kažkada,

jog Dievo žodis žmogų ves

it geležies lazda.

[Chorus]

Tverkis duotos išganymo lazdos,

tvirtos, patikimos;

nes Ji – tai žodis iš Dievo burnos,

kuris parves namo.

2. Kelionė mūsų žemėj šioj

pagundų kupina;

pakliūnam į tamsos miglas

pavojun kasdiena.

[Chorus]

Tverkis duotos išganymo lazdos,

tvirtos, patikimos;

nes Ji – tai žodis iš Dievo burnos,

kuris parves namo.

3. Kai vėl pagundymų migla

kelionę mūs apgaubs,

laikykimės lazdos tvirtai

ir šaukimės dangaus.

[Chorus]

Tverkis duotos išganymo lazdos,

tvirtos, patikimos;

nes Ji – tai žodis iš Dievo burnos,

kuris parves namo.

4. Ranka už rankos atkakliai,

laikydamies lazdos,

su giesme ir malda tvirtai

keliausime namo.

[Chorus]

Tverkis duotos išganymo lazdos,

tvirtos, patikimos;

nes Ji – tai žodis iš Dievo burnos,

kuris parves namo.

5. Jau matos laimė amžina,

kur mus lazda nuves:

į tėviškas rankas švelnias,

į mylinčias šeimas.

[Chorus]

Tverkis duotos išganymo lazdos,

tvirtos, patikimos;

nes Ji – tai žodis iš Dievo burnos,

kuris parves namo.

Žodžiai: Joseph L. Townsend, 1849–1942.

Muzika: William Clayson, 1840–1887.

1 Nefio 15:23–25

1 Nefio 8

1 Nefio 12:17