Muzika
Mums, Dieve, padedi seniai

20

Mums, Dieve, padedi seniai

Oriai

1. Mums, Dieve, padedi seniai,

teiki viltis šviesias.

Tu – mūsų amžini namai,

kur audros nepateks.

2. Papėdėj Tavo sosto mums

saugu gyvent lig šiol.

Ramybės niekas nesudrums

tiktai Tavoj globoj.

3. Kai dar nebuvo sutverti

nei žemė, nei kalnai,

nuo amžių Dievas Tu esi

ir būsi amžinai.

4. Mums, Dieve, padedi seniai,

teiki viltis šviesias.

Būk mūsų amžini namai

ir vadovauk Dvasia.

Žodžiai: Isaac Watts, 1674–1748. Įtraukta į pirmąjį PDŠ giesmyną, 1835.

Muzika: William Croft, 1677–1727.

Psalmyno 90:1–2

Psalmyno 91:1–2

Psalmyno 48:14