Muzika
Pašaukti tarnaut

138

Pašaukti tarnaut

Su įsitikinimu

1. Pašaukti tarnaut šlovės Karaliui,

visad drąsiai liudyt apie Jį –

ką iš meilės Jis dėl mūsų daro

skelbsime arti, toli.

[Chorus]

Priekin, visad priekin, vardui Jo tebus šlovė,

priekin, visad priekin, vardui Jo tebus šlovė,

priekin, visad priekin skelbti pergalės kartu.

Dievas – mūs uola, mes pašaukti

tarnauti Jo vardu.

2. Pašaukti pažinti Jo malonę,

sūnūs, dukros, Dievo mes vaikai;

šlovinam Jo šventą vardą uoliai

meilės ir tiesos darbais.

[Chorus]

Priekin, visad priekin, vardui Jo tebus šlovė,

priekin, visad priekin, vardui Jo tebus šlovė,

priekin, visad priekin skelbti pergalės kartu.

Dievas – mūs uola, mes pašaukti

tarnauti Jo vardu.

Žodžiai: Grace Gordon, pakeista.

Muzika: Adam Geibel, 1855–1933.

Doktrinos ir Sandorų 4:2–3

Doktrinos ir Sandorų 20:17–19