Muzika
Iš aukštybių švelniai krenta

79

Iš aukštybių švelniai krenta

Nuoširdžiai

1. Iš aukštybių švelniai krenta

ant žolės lietaus vėsa,

ir pagirdo visą gamtą

atsiųsta gaivi rasa.

2. Taip ir Tavo žodis, Dieve,

iš dangaus palaimins mus

ir įvykdys Tavo valią,

meilės kupinus tikslus.

3. Mus, o Dieve, prisiminki,

pildyk pažadus šlovės.

Savo žodžiais atgaivinki,

gyvojo vandens išliek.

4. Dieve, mūs maldas išgirski –

laimink mus sava Dvasia.

Savo širdį Tau paskirsim,

garbinsim džiugia giesme.

Žodžiai: Thomas Kelly, 1769–1854.

Muzika: Joseph J. Daynes, 1851–1920.

Pakartoto įstatymo 32:2

Izaijo 55:10–11