Muzika
Tautos, sukluskit!

149

Tautos, sukluskit!

Drąsiai

1. Tautos, sukluskit, kalba dangus,

džiaugsmo žinia jau pasiekė mus:

jau sugrąžinta žemėn tiesa,

laimei žmonių skirta.

[Chorus]

Evangelijos šviesa skaisti,

meilę, tiesą mums visiems neši.

Dievo skaistumo šis spindulys –

niekas jau nepaklys.

2. Naktį ieškojo tautos tiesos

ir ilgesingai laukė aušros.

Galit jau džiaugtis, brėkšta diena –

žemėje švies tiesa.

[Chorus]

Evangelijos šviesa skaisti,

meilę, tiesą mums visiems neši.

Dievo skaistumo šis spindulys –

niekas jau nepaklys.

3. Dievas mus šaukia būt Jo tarnais –

po visą žemę eiti džiaugiai,

stoti vieningai gelbėt širdžių

Dievo tiesos žodžiu.

[Chorus]

Evangelijos šviesa skaisti,

meilę, tiesą mums visiems neši.

Dievo skaistumo šis spindulys –

niekas jau nepaklys.

Žodžiai: remtasi eilėraščiu, kurį sukūrė Louis F. Mönch, 1847–1916. © 1985 IRI

Muzika: George F. Root, 1820–1895.

Doktrinos ir Sandorų 133:36–38

Doktrinos ir Sandorų 128:19–21