Muzika
Izraelio mes viltis

143

Izraelio mes viltis

Energingai

1. O šventi kariai Sionės,

Izraelio mes viltis.

Štai jau Vadas ženklą duoda,

jau kovinė parengtis.

[Chorus]

Kilkit su didžia galia.

jūsų kardas – tai tiesa;

šūkis „melskis ir budėk“

nugalėti jums padės.

2. Priešas taip gausus, kaip smėlis,

nuodėmių juoda versmė.

Šen, viltie jūs Izraelio,

mes privalom nugalėt.

[Chorus]

Kilkit su didžia galia.

jūsų kardas – tai tiesa;

šūkis „melskis ir budėk“

nugalėti jums padės.

3. Už Sionę! Baigsis klaidos!

Dievo žodžio kirsk kardu!

Kaip šviesa tamsas išsklaido,

taip tiesa įveiks melus.

[Chorus]

Kilkit su didžia galia.

jūsų kardas – tai tiesa;

šūkis „melskis ir budėk“

nugalėti jums padės.

4. Greitai liausis nuožmios kovos,

niekas nebedrums tiesos.

Tad pirmyn, kariai šventieji,

pergalė jus vainikuos.

[Chorus]

Kilkit su didžia galia.

jūsų kardas – tai tiesa;

šūkis „melskis ir budėk“

nugalėti jums padės.

Žodžiai: Joseph L. Townsend, 1849–1942.

Muzika: William Clayson, 1840–1887.

Efeziečiams 6:10–18

2 Nefio 28:7–8, 20–28