Muzika
Šventoji Dvasia

2

Šventoji Dvasia

Pakiliai

1. Šventoji Dvasia tartum saulė liepsnoja!

Artėja šlovė pastarųjų dienų;

sugrįžta palaimos ir vizijos rojaus,

dangaus angelai skuba žemėn pas mus.

[Chorus]

Giedosime šlovę su angelų aibėm:

osana, osana mūs Dievui šventam.

Aukščiausia garbė Išganytojui Jėzui

dabar ir per amžius, amen ir amen.

2. Galia, apreiškimai mus dangiški lanko,

pasaulis vėl mokomas Dievo tiesos,

atsiveria akys, ir siela supranta,

ir uždanga skirias virš žemės visos.

[Chorus]

Giedosime šlovę su angelų aibėm:

osana, osana mūs Dievui šventam.

Aukščiausia garbė Išganytojui Jėzui

dabar ir per amžius, amen ir amen.

3. Mes rengsime sueigas savo dvasingas,

kad plistų Sionė po žemės tautas;

kad mums per tikėjimą teiktų patirti

palaimas ir vizijas, Dievo šloves.

[Chorus]

Giedosime šlovę su angelų aibėm:

osana, osana mūs Dievui šventam.

Aukščiausia garbė Išganytojui Jėzui

dabar ir per amžius, amen ir amen.

4. Palaimintą dieną ėriukas ir liūtas

suguls prie viens kito be baimės jokios.

Sionėj Efraimas bus apvainikuotas,

Ir Jėzus, liepsnom pasipuošęs, triumfuos.

[Chorus]

Giedosime šlovę su angelų aibėm:

osana, osana mūs Dievui šventam.

Aukščiausia garbė Išganytojui Jėzui

dabar ir per amžius, amen ir amen.

Žodžiai: William W. Phelps, 1792–1872. Įtraukta į pirmąjį PDŠ giesmyną, 1835. 1836 m. buvo giedama pašventinant Kirtlando šventyklą.

Muzika: autorius nežinomas, apie 1844.

Doktrinos ir Sandorų 109:79–80

Doktrinos ir Sandorų 110