Muzika
Tai švelnūs įsakymai Jo! (moterims)

180

Tai švelnūs įsakymai Jo!

moterims

Švelniai

1. Tai švelnūs įsakymai Jo!

Tai priesakuos meilės apstu!

Tad perduokim Viešpačiui savo naštas,

tikėkime Jo gerumu.

2. Akies Jo budriai stebimi,

šventieji gyvena ramiai.

Visatą išlaikanti Dievo ranka

vaikus Jo apsaugos tikrai.

3. Ko rūpesčiuos, baimėj, varge

turėtų kamuotis širdis?

Skubėkim prie Viešpaties sosto visi –

maloniai paguos, atgaivins.

4. Toks Tėvo gerumas kilnus

mus lydi dienas ir naktis.

Prie kojų Jo dėkime savo naštas

ir šlovinkim Jį giesmėmis.

Žodžiai: Philip Doddridge, 1702–1751.

Muzika: Hans Georg Nägeli, 1773–1836.

1 Jono 5:3

Mato 11:28–30