Muzika
Tyli naktis

111

Tyli naktis

Ramiai

1. Tyli naktis! Šventa naktis!

Gimė štai Kūdikis.

Tas Vaikelis – dangaus dovana –

spindulioja malone švelnia.

Mik ramybėj dangaus,

mik ramybėj dangaus.

2. Tyli naktis! Šventa naktis!

Girdi štai piemenys:

iš dangaus tolumų ir šalia

angelai gieda: „Aleliuja,

Viešpats užgimė jums,

Viešpats užgimė jums.“

3. Tyli naktis! Šventa naktis!

Štai Sūnus, Dievo Jis.

Spinduliuoja Jis meile tyra,

švinta jau Išpirkimo aušra

Kristaus, užgimimu,

Kristaus, užgimimu.

Žodžiai: Joseph Mohr, 1792–1848; išvertė John F. Young, 1820–1885.

Muzika: Franz Gruber, 1787–1863.

Luko 2:7–14

Almos 7:10–12