Muzika
Štai angelas dangaus (vyrų chorui)

189

Štai angelas dangaus

vyrų chorui

Mąsliai / Dvasingai

1. Štai angelas dangaus

nutraukė ilgą tylą –

nužengęs prie žmogaus

tokiu žodžiu prabilo:

„Kalvos Kumoros pakrašty

Šventieji Raštai paslėpti,

kalvos Kumoros pakrašty

Šventieji Raštai paslėpti.“

2. Moronio užkasti

jie amžius išgulėjo,

o Viešpačiui paliepus

ir vėl kalbėt pradėjo.

Dabar į šviesą jie išeis

ir Kristaus galią mums apreikš.

Dabar į šviesą jie išeis

ir Kristaus galią mums apreikš.

3. Jie moko mus, kad liko

dar Juozapo vaikų,

kad jo šlovingi ainiai

gyvena tarp tautų,

ir Evangelijos tiesa

šioj knygoj atskleista visa.

Ir Evangelijos tiesa

šioj knygoj atskleista visa.

4. Atėjo lauktas laikas,

žadėtas taip seniai.

Kiekvienas Dievo vaikas

priims Jį paklusniai.

Tad uoliai skelbkim Jo tiesas –

temato žemė šlovę šią.

Tad uoliai skelbkim Jo tiesas –

temato žemė šlovę šią.

5. Džiugiai štai Izraelis

sugrįžta iš kraštų

su ištekliais statyti

Jeruzalės kartu.

Sionė greit pakils, sušvis,

ir dieviška tiesa pasklis.

Sionė greit pakils, sušvis,

ir dieviška tiesa pasklis.

Žodžiai: Parley P. Pratt, 1807–1857.

Muzika: John E. Tullidge, 1806–1873.

Džozefas Smitas–Istorija 1:30–34

Mormono 8:12–16