Muzika
Nors vis sunkiau šiame kely

58

Nors vis sunkiau šiame kely

Linksmai

1. Nors vis sunkiau šiame kely,

Dievo šventieji eis pirmyn,

kad prikėlimo rytmety

būtų gyvybės kupini,

būtų gyvybės kupini.

2. Kas, kad aplink bėdų gausu –

Kristus netrukus vėl ateis,

žengs Jis kaip žaibas iš dausų

su Jo šlovingaisiais pulkais,

su Jo šlovingaisiais pulkais.

3. Dievą tad šlovinkit džiugiai

ir nesiliaukit bėdoje,

nes pažadėjo Jis tvirtai:

„Rasit ramybę manyje,“

„Rasit ramybę manyje.“

4. Kas, kad mūs teises ir namus

priešai vis puola nuo seniai.

Tikras Jehovos žodis mums –

jis išsipildys būtinai,

jis išsipildys būtinai.

5. Šis darbas ritas kaip akmuo,

kurs turi virsti lavina,

nes tai žadėtasis „akmuo“ –

jo visa žemė taps pilna,

jo visa žemė taps pilna.

6. Siaučia Šėtonas be prasmės,

nes Raštų žodžiai – tai uola.

Kaip Dievo sostas jie stovės,

nieks nepakeis jų niekada,

nieks nepakeis jų niekada.

7. Dievui vienam šlovė tebus –

Jis siunčia į visas tautas

ištikimuosius savo tarnus

skelbt Evangelijos tiesas,

skelbt Evangelijos tiesas.

Žodžiai: Eliza R. Snow, 1804–1887.

Muzika: George Careless, 1839–1932.

Doktrinos ir Sandorų 58:2–4

Jono 16:33