Muzika
Šiandien saulė šviečia man širdy

127

Šiandien saulė šviečia man širdy

Džiaugsmingai

1. Šiandien saulė šviečia man širdy

šlovingiau, spindulingiau

nei dangaus skaisčiausias šviesulys,

nes Jėzaus tai šviesa.

[Chorus]

O, ta saulė, laimės saulė

visad gali šviesti mūs kely:

jeigu Jėzus meiliai šypsos man,

saulė spindi ir širdy.

2. Meilės giesmės skamba širdyje

mano Viešpačiui brangiam,

ir žinau, kad Jėzus girdi, ką

jaučiu šiandieną Jam.

[Chorus]

O, ta saulė, laimės saulė

visad gali šviesti mūs kely:

jeigu Jėzus meiliai šypsos man,

saulė spindi ir širdy.

3. Šiandien man pavasaris širdy,

nes kur Kristaus spinduliai,

ten taika, gerumas ir viltis

pražysta kaip žiedai.

[Chorus]

O, ta saulė, laimės saulė

visad gali šviesti mūs kely:

jeigu Jėzus meiliai šypsos man,

saulė spindi ir širdy.

4. Šiandien džiaugsmas mano širdyje,

meilė, gyrius, padėka

už palaimas, dovanotas čia

ir skirtas danguje.

[Chorus]

O, ta saulė, laimės saulė

visad gali šviesti mūs kely:

jeigu Jėzus meiliai šypsos man,

saulė spindi ir širdy.

Žodžiai: Eliza E. Hewitt, 1851–1920.

Muzika: John R. Sweney, 1837–1899.

Izaijo 60:19

Psalmyno 16:9, 11