Muzika
Žinau, kad Tėvas mūs gyvena

170

Žinau, kad Tėvas mūs gyvena

Švelniai

1. Žinau, kad Tėvas mūs

gyvena danguje.

Dvasia man pakuždėjo,

kad myli Jis mane,

kad myli Jis mane.

2. Jis atsiuntė mane

į žemę pagyvent.

Įvykdyt planą Jo galiu

tikėjimu savu,

tikėjimu savu.

Akompanuodami vargonais nenaudokite pedalų.

Žodžiai ir muzika: Reid N. Nibley, 1923–2008. © 1969 IRI

Moronio 10:5

Abraomo 3:22–28