Muzika
Melsiuos slaptoje

76

Melsiuos slaptoje

Mąsliai

1. Vidur vargų ir sumaišties

priklaupsiu tyloje,

į Dievą kreipsiuos iš širdies

ir melsiuos slaptoje.

[Chorus]

Širdimi karštai meldžiuos

slaptoje dien iš dienos,

kad šituo šventu ryšiu

susijungčiau su Dievu.

2. Tiesiu siauru keliu aukštai

nuves karšta malda,

ten šlovę gieda angelai,

tad melsiuos slaptoje.

[Chorus]

Širdimi karštai meldžiuos

slaptoje dien iš dienos,

kad šituo šventu ryšiu

susijungčiau su Dievu.

3. Nors kyla bangos kaip kalnai

audringam kelyje,

žinau, kad Viešpats girdi, kai

meldžiuosi slaptoje.

[Chorus]

Širdimi karštai meldžiuos

slaptoje dien iš dienos,

kad šituo šventu ryšiu

susijungčiau su Dievu.

4. Jei priešai tykos naktyje,

erškėčių dauboje,

Ganytojas globos mane,

jei melsiuos slaptoje.

[Chorus]

Širdimi karštai meldžiuos

slaptoje dien iš dienos,

kad šituo šventu ryšiu

susijungčiau su Dievu.

Žodžiai ir muzika: Hans Henry Petersen, 1835–1909.

Mato 6:6

Almos 33:3–11