Muzika
Viešpats Kristus prisikėlė

106

Viešpats Kristus prisikėlė

Džiaugsmingai

1. Viešpats Kristus prisikėlė,

Aleliuja!

Angelai ir žmonės gieda,

Aleliuja!

Dangūs džiūgaus ir triumfuos,

Aleliuja!

Žemė aidu atkartos,

Aleliuja!

2. Baigtos Išpirkėjo kančios,

Aleliuja!

Didžią pergalę jau švenčiam,

Aleliuja!

Jo agonija baigta,

Aleliuja!

Blogio skraistė nuplėšta,

Aleliuja!

3. Gyvas mūsų Išpirkėjas,

Aleliuja!

O, mirtie, tu pralaimėjai,

Aleliuja!

Sielai laisvė išpirkta,

Aleliuja!

Įveikta mirties galia,

Aleliuja!

Žodžiai: Charles Wesley, 1707–1788.

Muzika: autorius nežinomas, Lyra Davidica, 1708.

Mato 28:5–6

1 Korintiečiams 15:20, 53–57