Muzika
Mokyki vaikščioti Jo šviesoje

172

Mokyki vaikščioti Jo šviesoje

Pamaldžiai

1. Mokyki vaikščioti Jo šviesoje

ir melstis Tėvui, kuris danguje;

gėrį pažinti išmokyk mane;

mokyk, mokyk būt Jo šviesoje.

2. Šen, mažutėli, išmoksim visi,

ką Jis įsakė, kad vėlei pas Jį

grįžtume džiūgauti Jo artume,

visad, visad būt Jo šviesoje.

3. Tėve, Tau mūsų karšta padėka,

kad mus vedi maloninga ranka.

Šlovinsim Tavo gerumą daina –

gera, gera Tavoj šviesoje.

Žodžiai ir muzika: Clara W. McMaster, 1904–1997. © 1958 IRI

Izaijo 2:5

Efeziečiams 5:8