Muzika
Gerbkime tą, kam Jehova kalbėjo

17

Gerbkime tą, kam Jehova kalbėjo

Gyvai

1. Gerbkime tą, kam Jehova kalbėjo,

Jėzaus jį pateptė, pranašu mūs.

Eros paskiausios atverti atėjo,

gerbs jį karaliai, ir tautos suklus.

[Chorus]

Pranaše, sveikas, į dangų įžengęs!

Priešai tau kenkti nuo šiol negalės.

Jau su dievais savo brolių eis gelbėt;

niekad mirtis jo jau nebepalies.

2. Gerbkime – jis kankinystę patyrė;

jo Vardą žmonės lai gerbia visi.

Kraujas, žudikų pralietas, ilgai dar

atlygio šauks, kai minėsime jį.

[Chorus]

Pranaše, sveikas, į dangų įžengęs!

Priešai tau kenkti nuo šiol negalės.

Jau su dievais savo brolių eis gelbėt;

niekad mirtis jo jau nebepalies.

3. Jam suteikta amžina kunigystė,

per amžių amžius turės jis raktus.

Žengs šis teisusis savon karalystėn,

tarp pranašų karūnuotas jis bus.

[Chorus]

Pranaše, sveikas, į dangų įžengęs!

Priešai tau kenkti nuo šiol negalės.

Jau su dievais savo brolių eis gelbėt;

niekad mirtis jo jau nebepalies.

4. Dievo malones auka ši sustiprins;

žemė jo kraują pateisint turės.

Kelkis, pasauli, kovoti už tiesą.

Džozefo vardas čia garsiai skambės.

[Chorus]

Pranaše, sveikas, į dangų įžengęs!

Priešai tau kenkti nuo šiol negalės.

Jau su dievais savo brolių eis gelbėt;

niekad mirtis jo jau nebepalies.

Žodžiai: William W. Phelps, 1792–1872.

Muzika: škotų liaudies daina.

Doktrinos ir Sandorų 135

2 Nefio 3:14–15