Muzika
Giedosim Jėzui mes karštai

96

Giedosim Jėzui mes karštai

Karštai

1. Giedosim Jėzui mes karštai

ir garbinsime Jį,

nes kraują liejo Jis už tai,

kad būtume gyvi.

2. Praėjo kapo Jis vartus,

nes rūpinos žmogum;

kankintus nuodėmių visus

Jis pakvietė dangun.

3. Mirties ir pragaro raktus

dabar jau turi Jis;

atvėrė požemių vartus;

sutraiškyta angis.

4. Ši duona ir vanduo primins,

kad mes per Jį gyvi;

šventieji, liudykim drauge,

kad atmename Jį.

Žodžiai: Richard Alldridge, 1815–1896.

Muzika: Joseph Coslett, 1850–1910.

2 Nefio 9:5, 10–11

Mozės 4:20–21