Muzika
Senovėje žalia kalva

101

Senovėje žalia kalva

Pagarbiai

1. Senovėje žalia kalva

už miesto pakraščių –

ant kryžiaus mirė Viešpats ten

dėl mūsų nuodėmių.

2. Nežinom, nesuvokiame

tos Viešpaties kančios,

tačiau dėl mūsų, tikime,

Jis numirė skausmuos.

3. Išpirkti mūsų nuodėmes

nebuvo juk vertų;

galėjo Jis vienintelis

atvert dangaus vartus.

4. Mylėjo Jis visus labai,

ir mes mylėkim Jį,

tikėdami Išpirkimu,

Jo darbą dirbdami.

Žodžiai: Cecil Frances Alexander, 1818–1895.

Muzika: John H. Gower, 1855–1922.

Jono 19:16–20

Hebrajams 13:12