Muzika
Šen, sūnūs Dievo (vyrams)

187

Šen, sūnūs Dievo

vyrams

Drąsiai

1. Šen, sūnūs Dievo, jūs, priėmę kunigystę,

išgarsinti plačiai naujieną karalystės,

atlikti darbą šių dienų –

surinkt paklydusius vaikus

ir vesti juos Sionėn vis šlovint Jį.

2. Šen, avys Dievo, jūs, Ganytojo klausykit,

žadėtąsias gausias palaimas pamatykit.

Nuo seno skelbta pranašų:

Jis rinks jus iš visų kraštų

ir ves namo Sionėn vis šlovint Jį.

3. Per atgailą krikštu bus nuodėmės atleistos,

ir Dvasios uolumu širdžių vienybė skleisis.

Jam neškim rūpesčius visus,

Jis išklausys tuos, kas teisus

ir ves namo Sionėn vis šlovint Jį.

4. Kai baigsis tie vargai, kurie lig šiol kankino,

pakilsime džiugiai sulaukt prisikėlimo,

vėl mėgautis Jo artumu,

Sionės džiaugsmo gausumu

ir tūkstantį Jo metų vis šlovint Jį.

Žodžiai: Thomas Davenport, 1815–1888.

Muzika: Orson Pratt Huish, 1851–1932.

Doktrinos ir Sandorų 33:5–11

Doktrinos ir Sandorų 133:7–8, 56