Muzika
Kartą senovėj Judėjos krašte

115

Kartą senovėj Judėjos krašte

Džiugiai

1. Kartą senovėj Judėjos krašte

piemenys giesmę išgirdo šią:

[Chorus]

„Dievui garbė,

Dievui garbė,

Dievui garbė aukštybėse;

žemėje taika visiems

Dievo mylimiems žmonėms.“

2. Mums tai džiugi išpirkimo žinia,

Dievo malonės didi dovana:

[Chorus]

„Dievui garbė,

Dievui garbė,

Dievui garbė aukštybėse;

žemėje taika visiems

Dievo mylimiems žmonėms.“

3. Džiugiai suskambus širdžių mūs balsams,

antrinsim giesmę dangaus angelams:

[Chorus]

„Dievui garbė,

Dievui garbė,

Dievui garbė aukštybėse;

žemėje taika visiems

Dievo mylimiems žmonėms.“

4. Metą priartink, kai žmonės kartu

darniai užtrauks iš visų kraštų:

[Chorus]

„Dievui garbė,

Dievui garbė,

Dievui garbė aukštybėse;

žemėje taika visiems

Dievo mylimiems žmonėms.“

Žodžiai ir muzika: John Menzies Macfarlane, 1833–1892.

Luko 2:8–20

Doktrinos ir Sandorų 45:71