Muzika
Meldžiamės už tave, pranaše mūs (moterims)

178

Meldžiamės už tave, pranaše mūs

moterims

Karštai

1. Meldžiamės už tave, pranaše mūs,

kad visad tau jėgų teiktų dangus.

Net kai jau bus didi metų našta,

tesklinda iš tavęs Dievo šviesa,

tesklinda iš tavęs Dievo šviesa.

2. Meldžiamės už tave, siela visa,

kad būtų nesunki tau pareiga

būti mums pavyzdžiu tyru, šviesiu,

vesti ir mokyti Dievo tiesų,

vesti ir mokyti Dievo tiesų.

3. Meldžiamės už tave, meile tyra,

bus išgirsta dėl to mūsų malda;

visa, ko tau reikės, suteikta bus,

kol šlovėje gyvent vėl šauks dangus,

kol šlovėje gyvent pašauks dangus.

Žodžiai: Evan Stephens, 1854–1930.

Muzika: H. A. Tuckett, 1852–1918; pritaikė Evan Stephens, 1854–1930.

Doktrinos ir Sandorų 107:22