Muzika
Kur man taikos ieškot?

63

Kur man taikos ieškot?

Mąsliai

1. Kur man taikos ieškot,

širdžiai paguodos,

kai niekas kitas nepagydo manęs;

kai pykčiu, nuoskaudom siela žaizdota,

kur trauktis nuo visų

tirti savęs?

2. Jei augtų širdgėla,

skausmas kamuotų,

kur kreiptis patarimo, kas pasakys?

Kur ta ranka, kuri švelniai paguostų?

Kas besupras mane?

Tik vienas Jis.

3. O kai ateis naktis

man Getsemanės,

kaip tikras draugas Jis supras ir paguos.

Švelniai paims ir neš sielvartus mano,

Jis – meilė amžina,

be pabaigos.

Žodžiai: Emma Lou Thayne, gim. 1924. © 1973 IRI

Muzika: Joleen G. Meredith, gim. 1935. © 1973 IRI

Jono 14:27

Jono 16:33

Hebrajams 4:14–16