Muzika
Net ir mintis apie Tave

73

Net ir mintis apie Tave

Pagarbiai

1. Net ir mintis apie Tave,

o Jėzau, man saldi,

bet dar labiau norėčiau aš

būt prie Tavęs arti.

2. Nei širdimi, nei liežuviu,

nei atmintim, protu

gražesnio vardo nerandu

už tą, kur vertas Tu.

3. O atgailos viltie skaisti,

romiųjų džiaugsme Tu,

kely parkritusius guodi,

keli mus gerumu.

4. Tu – džiaugsmas kiekvienos širdies,

šviesios vilties sparnai.

O Jėzau, būki mūs šlovė

dabar ir amžinai.

Žodžiai: priskiriama Bernard of Clairvaux, apie 1091–1153; išvertė Edward Caswall, 1814–1878.

Muzika: John B. Dykes, 1823–1876.

Psalmyno 104:34

Enoso 1:27