Muzika
Atėjome čionai visi

99

Atėjome čionai visi

Pamaldžiai

1. Atėjome čionai visi

atminti Nukryžiuotąjį.

Tėve, te Tava Dvasia

įkvėps gyvent širdim šviesia.

2. Mūs Viešpats Getsemanėje

išgėrė taurę karčiąją

ir per Kalvarijos skausmus

ant kryžiaus numirė už mus.

3. Kai duoną, vandenį imi,

atminki Kristų širdimi,

Jo kūną, kraują be dėmės,

už mus aukotą dėl vilties.

4. Šį sakramentą ir žodžius

pašventink, Tėve, sieloms mūs –

kas ima jį tyra širdim,

tebus per amžius su Tavim.

Žodžiai: Frank I. Kooyman, 1880–1963. © 1948 IRI

Muzika: Alexander Schreiner, 1901–1987. © 1948 IRI

Doktrinos ir Sandorų 20:75

Doktrinos ir Sandorų 19:18–19