Muzika
Nusižemink

64

Nusižemink

Ramiai

1. Nusižemink dėl silpnybių, ir padės tau Viešpats Dievas.

Jis švelniai ves už rankos, išklausys tavas maldas.

Nusižemink, melsk pagalbos, ir tikrai palaimins Dievas –

paguos, ramiai patikins ir padės įveikt ydas.

2. Nusižemink dėl tarnystės, ir tave pamokys Dievas

meilai kitiems tarnauti iš tyros širdies, džiugiai.

Nusižemink dėl troškimų, ir priims galiausiai Dievas

dauge su Juo gyventi namuose Jo amžinai.

Žodžiai ir muzika: Grietje Terburg Rowley, 1927–2015. © 1985 IRI

Doktrinos ir Sandorų 112:10

Etero 12:27