Muzika
Dieve, girdintis maldą mūs

89

Dieve, girdintis maldą mūs

Garbinančiai

1. Dieve, girdintis maldą mūs,

šventą dieną malonę atsiųsk.

Sakramento gili prasmė –

Viešpaties meilė be dėmės.

2. Tėve, lai Tavo šypsena

šviečia virš mūsų kasdiena.

Duoną, vandenį mums čionai

leiski priimti Tavęs vertai.

3. Meldžiam, Viešpatie, Tave:

o atleiski mūs kaltes,

laimink savo Šventa Dvasia –

elgtis kaip Tavo miela tauta.

Žodžiai: Annie Pinnock Malin, 1863–1935.

Muzika: Louis M. Gottschalk, 1829–1869; pritaikė Edwin P. Parker, 1836–1925.

Doktrinos ir Sandorų 59:9–12

2 Nefio 10:24–25