Muzika
Dieviška šviesa

173

Dieviška šviesa

Karštai

1. Upokšny, medy, gėlėse

yr dieviška šviesa.

Ji kursto viltį ateities

ir džiaugsmą širdyse.

[Chorus]

Dieviška sava šviesa,

Tėve, šildyk mus.

Tiesą apažint padėk,

mokyki paklust.

Mūs šventoji misija –

pasauliui žinią nešt.

Tikėjimas širdy spindės,

o Tiesa mus ves.

2. Kiekvieno vaiko širdyje

tikėjimo šviesa

kaip pumpuras te išsiskleis

ir sužydės visa.

[Chorus]

Dieviška sava šviesa,

Tėve, šildyk mus.

Tiesą apažint padėk,

mokyki paklust.

Mūs šventoji misija –

pasauliui žinią nešt.

Tikėjimas širdy spindės,

o Tiesa mus ves.

3. Tikėjimo šviesa nušvies

Tavus kilnius tikslus.

O Tėve, širdis apvalyk,

apreikški valią mums.

[Chorus]

Dieviška sava šviesa,

Tėve, šildyk mus.

Tiesą apažint padėk,

mokyki paklust.

Mūs šventoji misija –

pasauliui žinią nešt.

Tikėjimas širdy spindės,

o Tiesa mus ves.

Žodžiai: Matilda Watts Cahoon, 1881–1973. © 1944 IRI

Muzika: Mildred T. Pettit, 1895–1977, aranžuota. © 1944 IRI

Psalmyno 43:3

2 Korintiečiams 4:6

2 Korintiečiams 5:7