Muzika
Mielas vaike, Dievas stebi

45

Mielas vaike, Dievas stebi

Švelniai

1. Mielas vaike, Dievas stebi

dieną, naktį iš dausų,

gėrisi ir skuba laimint,

jeigu darom, kas teisu.

Jis palaimins, Jis palaimins,

jei tikėsim Jo žodžiu.

2. Mielas vaike, angelai Jo

dieną, naktį stebi mus,

danguje užrašo stropiai

mūs visus žodžius, veiksmus.

Saugok dorą, saugok dorą –

Dievas laimins tik dorus.

3. Vaike, Dievas švelniai moko

mus visus Šventa Dvasia.

Uoliai vykdyk, ką Ji sako –

šitaip džiaugsies visada.

O įrodyk, o įrodyk

savo meilę Jo darbe.

Žodžiai: Charles L. Walker, 1832–1904.

Muzika: John Menzies Macfarlane, 1833–1892.

Psalmyno 37:3–5

Doktrinos ir Sandorų 41:1

Doktrinos ir Sandorų 76:5